PDFKATALOG SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W JÓZEFOWIE NA ROZTOCZU.

PDFInformacja o spotkaniach dotyczących Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy administracji publicznej Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi.Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

Adres siedziby - kontakt:
Kościuszki 37
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: 84 687 81 33 wew. 35
www.jkr.org.pl

Promocja turystyki rowerowej na Roztoczu poprzez organizowanie rajdów rowerowych, opracowywanie tras rowerowych, folderów, przewodników i map turystycznych. Udział w konferencjach naukowych dotyczących turystyki rowerowej,  targach turystycznych, spotach filmowych. Prowadzenie strony internetowej oraz współpraca z mediami.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"

Adres siedziby - kontakt:
Górnicza 21A
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 84 687 85 31
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.podajdlon.pl
KRS0000032177

Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie.

Status OPP od: 2004 roku.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PODAJ DŁOŃ" - Zakład rehabilitacji w Józefowie
 • Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży, w której organizowane są zajęcia poza lekcyjne dla dzieci. Odbywają się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia malarskie oraz zajęcia logopedyczne.
 • PIAP (publiczne punkty dostępu do Internetu dla społeczności lokalnej).
 • Akcji Oddawania Krwi na terenie naszej gminy, ponadto stowarzyszenie jest  współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Honorowych Dawców Krwi w Tomaszowie Lubelskim.
 • Białe niedziele (spotkania i konsultacje z lekarzami specjalistami różnych dziedzin medycyny).
 • Cykliczne spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży "HIPOTERAPIA ŁĄCZY".
 • PEAD "Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" w ramach tego projektu wydawana jest żywność PEAD dla najuboższych mieszkańców gminy Józefów.
 • Pomoc finansową dzieciom z chorobami nowotworowymi.

Józefowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Adres siedziby - kontakt:
Krótka 9
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 788 017 294
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS0000332500

Rewalidacja osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja zawodowa os. niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Obsługa baszty widokowej w Józefowie.
 • Usługi opiekuńcze.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górecko Stare "Stok"

Adres siedziby - kontakt:
Górecko Stare 75
23-460 Górecko Stare
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 691 748 844
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS 0000329966

Wspieranie i realizacja inicjatyw mieszkańców w zakresie działań kulturowych, ekonomicznych, turystycznych, edukacyjnych, sportowych, ochrony środowiska i tradycji kulturowych.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Szkołę Podstawową.
 • Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt "Zakątek Roztocze"

Adres siedziby - kontakt:
Długi Kąt 17
23-460 Długi Kąt
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt "Zakątek Roztocze"
Długi Kąt 37, 23-460 Józefów
Tel.: 84 687 8077
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS 0000300236

Status OPP od: 2009 roku.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Centrum aktywizacji dzieci i młodzieży.
 • PIAP (publiczne punkty dostępu do Internetu dla społeczności lokalnej).

Stanisławowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Adres siedziby - kontakt:
Stanisławów 64A
23-460 Stanisławów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 84 687 82 58
Faks: 84 687 82 58
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000281819

Stanisławowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole rozpoczęło swoją działalność z chwilą rejestracji w dniu 29 maja 2007 roku. Jednym z naszych założeń statutowych jest udzielanie pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Szkołę Podstawową.

Ludowy Klub Sportowy "Cosmos" w Józefowie

Adres siedziby - kontakt:
Kościuszki 37
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
Tel.: 84 687 81 33
Faks: 84 687 81 33
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: cosmos-jozefow.futbolowo.pl
Sposób, godziny kontaktu:
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Rok powstania: 1998
KRS: 0000070388

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Klub Sportowy Cosmos.

Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" przy Gimnazjum w Józefowie

Adres siedziby - kontakt:
Górnicza 21
22-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel: 046878079
www.spjozefow.hekko.pl

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Biłgorajskiego - nr 39. Promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

Adres siedziby - kontakt:
Broniewskiego 14
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 84 687 80 16
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000130279

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 • Utrzymywanie więzi koleżeńskiej z członkami Stowarzyszenia oraz współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

Adres siedziby - kontakt:
Kościuszki 54A
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 695 006 191
KRS 0000339401

Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.

Spółdzielnia zajmuje się:

 • Wykonuje usługi dla ludności w zakresie sprzątania, pielęgnacji zieleni, prac domowych.
 • Obsługa oddziału przedszkolnego w Majdanie Nepryskim w zakresie przewidzianym dla pomocy nauczyciela,
 • Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie,
 • Usuwanie śmieci z koszy na terenie gminy Józefów,
 • Prowadzenie stołówek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Majdanie Nepryskim i Józefowie,
 • Prowadzenie stołówki w Przedszkolu Miejskim w Józefowie,
 • Usługi konserwatorskie dla Szkoły Podstawowej w Józefowie oraz sprzątanie budynku
 • Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Józefowie,
 • Obsługa infrastruktury projektu "Józefów Park",
 • Obsługa fontanny w Parku Miejskim w Józefowie.

Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie "Spółdzielnia Socjalna"

Adres siedziby - kontakt:
Plac Wyzwolenia 2 lok. 12
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 602513118
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000364098

Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.

Spółdzielnia zajmuje się:

 • Prowadzenie baru mlecznego.
 • Sprzątanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Obsługa tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt.
 • Utrzymywanie porządku na terenie miasta.
 • Prowadzenie mieszkań chronionych.
 • Obsługa strony internetowej i BIP-u UM w Józefowie.

Spółdzielnia Socjalna Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych

Adres siedziby - kontakt:
Krótka 9/1
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel.: 515 663 193
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.jous.pl
KRS: 0000518030

Głównym obszarem działalności są usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz klientów pomocy społecznej.

Spółdzielnia zajmuje się:

 • Pomocą w robieniu zakupów.
 • Dowożeniem posiłków.
 • Prowadzenie hurtowni warzywno spożywczej,
 • Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Józefowie,
 • Obsługa obiektu Sportowego Orlik w Józefowie,
 • Prowadzenie świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Górnikach.

Centrum Turystyki "Roztocze"

Adres siedziby - kontakt:
Broniewskiego 14 A
23-460 Józefów
Polska
Gmina: Józefów
Powiat: Biłgorajski
Woj. Lubelskie
Tel.601 895 148
KRS 0000525173

Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnej.

Spółdzielnia zajmuje się:

 • Prowadzenie turystycznych obiektów zakwaterowania.
 • Usługi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
 • Porządkowanie szlaków turystycznych i dróg.
 • Zagospodarowywanie terenów zieleni.
 • Prace remontowo-budowlane.
 • Zimowe utrzymanie dróg.
 • Świadczenie usług pralniczych.
 • Prowadzenie cmentarza komunalnego,
 • Prowadzenie schronisk przy Szkole Podstawowej w Józefowie, przy Szkole Podstawowej w Górecku Starym, przy Samorządowym Zespole Szkół w Józefowie.

Spółdzielnia Socjalna "PICCOLAND Sala Zabaw w Józefowie"

Adres siedziby - kontakt:
ul. Broniewskiego 14
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel. 509185349
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer KRS: 0000709684

Józefowskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Odpadami Spółdzielnia Socjalna

Adres siedziby - kontakt:
ul. Broniewskiego 14
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel. 887 878 000
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer KRS: 0000709350

Gastronomiczna Spółdzielnia Socjalna "ROZTOCZANKA"

Adres siedziby - kontakt:
Długi Kąt- Osada 6
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel. 881 798 800
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer KRS: 0000701008

Spółdzielnia zakmuje się:

 • Prowadzenie baru mlecznego w Długim Kącie-Osada,
 • Prowadzenie Klubu "Senior+" w Długim Kącie-Osada,
 • Obsługa instalacji solarnych na terenie gminy wykonanych w ramach projektu "ECO energia w Gminie Józefów".

Rodzinne Domy Pomocy w Józefowie

Adres siedziby - kontakt:
ul. Armii Krajowej 15
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie

Do pobrania:

Spółdzielnia Socjalna "Samorządowy Zakład Transportowy w Siedliskach"

Adres siedziby - kontakt:
Siedliska 40
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel. 502 475 546
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer KRS: 0000747861

Spółdzielnia Socjalna "Rodzinny Dom"

Adres siedziby - kontakt:
Długi Kąt-Osada 6
23-460 Józefów
Polska
gmina: Józefów
powiat: biłgorajski
województwo: lubelskie
Tel. 782 771 234
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer KRS: 0000723558