Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku przychodni zdrowia w Józefowie.

Specyfikacja (SIWZ):

Wynik postępowania: