Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Obsługę Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie w roku 2021.

Specyfikacja (SIWZ):

b_20_20_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 4a - Formularz ofertowy część nr 1 - Usługa cateringowa.

PrzetargZałącznik nr 4b - Formularz ofertowy część nr 2 - Usługa trnasportowa.

PrzetargZałącznik nr 5a - Wzór umowy - część nr 1 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 5b - Wzór umowy - część nr 2 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 6a - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 1 - Usługa cateringowa.

PrzetargZałącznik nr 6b - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 2 - Usługa transportowa.

Wynik postępowania: