Drukuj
Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej nr 109438L w Majdanie Nepryskim w zakresie wykonania chodnika - etap 1.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

Wynik postępowania: