Zamówienie publiczneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Górecko Stare i Józefów.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

Wynik postępowania: