Drukuj
Konkurs ofert dla NGO

 

b_16_16_16777215_00_http___www.ejozefow.pl_images_M_images_pdf.jpgII otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012.

 

b_16_16_16777215_00_http___www.ejozefow.pl_images_M_images_word.jpgRozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.