Drukuj
Konkurs ofert dla NGO
KonkursOtwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2021.

Do pobrania:

Wynik postępowania: