Drukuj
Konkurs ofert dla NGO
KonkursOtwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2021 - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Do pobrania:

Wynik postępowania: