Prace budowlane przy zbiorniku "Nepryszka".

Realizcja Projektu Realizcja Projektu Realizcja Projektu
Realizcja Projektu Realizcja Projektu Realizcja Projektu

Realizacja Projektu "Józefów Park" przy ul. Źródlanej - budowa ścieżki rowerowej.

Realizcja Projektu Realizcja Projektu Realizcja Projektu

Budowa drewnianego pomostu przy źródle Nepryszki w okolicy skrzyżowania ul. Leśnej i Źródlanej.

Realizcja Projektu Realizcja Projektu  

Prace na polu namiotowym przy ul. Źródlanej.  Budowa mini-centrum rekreacyjnego (plac zabaw, park linowy dla dzieci oraz trial rowerowy).

Realizcja Projektu Realizcja Projektu  

Budowa ścieżki rowerowej obok muru kościelnego i przy ul. Broniewskiego.

Realizcja Projektu Realizcja Projektu