Program usuwania azbestuUrząd Miejski w Józefowie informuje, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przeprowadza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże.

Nabór odbędzie się w dniach 22-26.06.2015 r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Józefowie pok. nr 2 w celu pobrania i wypełnienia formularzy wniosków.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 687 96 42.