1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Józefowie (ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, tel: 84 687-81-33, fax: 84 687-81-33 wew.48, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ejozefow.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: (od kiedy strona funkcjonuje) 2004.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: (ostatnia zmiana na stronie) 2020.03.15

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Łazorczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6878133. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje z sesji Rady Miejskiej w Józefowie z przed dnia 23 września 2020 r. - mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących);
 • na stronie jest możliwość pobierania wielu plików. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów;

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Deklaracja opracowana została na podstawie samooceny pracownika Urzędu Miejskiego w Józefowie.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Józefowie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy głównej arterii miasta Józefowa (ul. Kościuszki 37).
Przed urzędem znajduje się obszerny parking.
Przy wejściu zamontowany jest dzwonek do przywoływania obsługi w celu pomocy osob mającym trudności w poruszaniu się.
Na prawo od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, do którego prowadzą przeszklone drzwi.
Sekretariat miesi się na I piętrze, do którego prowadzą schody.
W budynku nie ma windy.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Parter urzędu jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym również toaleta.
Do budynku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia przystosowane są do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Brak progów utrudniających wejście osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
Przy budynku, na parkingu jest wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Miejski nie posiada oznaczeń kontrastowych lub materiałów w wersji powiększonej dla osób niedowidzących.
W budynku nie ma materiałów wykorzystujących alfabet Braille'a.
Nie ma tłumacza języka migowego.