Dzień Edukacji NarodowejDnia 14.10.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Marii Rysztak, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Następnie wręczyła nagrody dyrektora szkoły pracownikom administracji i obsługi za wzorową pracę w zakresie administracyjnym i gospodarczym oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Nagrodę Burmistrza za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  otrzymali nauczyciele: p. dyr. Maria Rysztak, p. Beata Harasiuk, p. Mariola Kudełka, p. Piotr Gontarz. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.

Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców, złożyła życzenia i poinformowała, że Rodzice ufundowali tort dla wszystkich pracowników szkoły i zaprosiła na słodki poczęstunek.

Następnie przekazała głos uczniom. Uczniowie, pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego p. Anny Krzaczek i p. Anny Gontarz oraz p. Rafała Knapa przygotowali humorystyczne przedstawienie oraz piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za ich codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Każdy nauczyciel i pracownik oświaty otrzymał mały prezencik przygotowany przez Samorząd Uczniowski oraz różę wykonaną przez dzieci ze świetlicy szkolnej.

SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski