Ogłoszenie

Dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola w dniach od 10.02.2021 r. do 16.03.2021 r. trwa rekrutacja (dzieci od 3 do 6 roku życia) do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola: https://krasnalhalabala.szkolnastrona.pl