Wniosek należy złożyć w kancelarii dyrektora przedszkola w dniach od 04.02.2019 r.  do 15.03.2019 r.

Wnioski należy pobrać od nauczycieli w grupach, w kancelarii dyrektora lub ze strony internetowej przedszkola - kliknij Tutaj. Proszę wypełnić i złożyć do przedszkola w w/w terminie.

Załącznik: