Ogłoszenie

Prosimy rodziców dzieci po raz pierwszy przyjętych do Przedszkola w Józefowie na rok szkolny 2019/2020 o zgłoszenie się w celu potwierdzenia woli zapisu dzieci do przedszkola w dniach 8-12 kwietnia 2019 r.