Drodzy Rodzice!

Rekrutacja do klasy IDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że od 08.02.2021 r. do 26.02.2021 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci z obwodu przyjmowane są ma podstawie:

  • Zgłoszenia - dziecko przyjęte jest z urzędu - złożenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.   
  • Zgłoszenie - do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są ma podstawie:

  • Wniosku - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  • Wniosek - należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Józefowa z dnia 22 stycznia 2021 r.

Załączniki:

mgr Maria Rysztak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!