{audio}music/leki_refundowane.mp3{/audio}

W ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych przysługują nam leki, których koszty w całości lub częściowo refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (Osoba, która oddała bezpłatnie co najmniej 5 litrów krwi (kobieta) lub co najmniej 6 litrów krwi  (mężczyzna) lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników) otrzymują bezpłatne leki z wykazu leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny. Przysługuje im też na podstawie recepty zaopatrzenie w leki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zasłużony honorowy dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi.

Wykaz leków refundowanych ustala Minister Zdrowia, klikając w poniższy link możesz sprawdzić cenę leku: