Burmistrz Józefowa informuje mieszkańców gminy Józefów, że nadal są wolne miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,2 kWp.

Zapisy na instalacje fotowoltaiczneWydłużamy termin zapisu na instalacje do 15 lipca 2021 r. Wkład mieszkańców wyniesie ok. 8,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy będą mieli również możliwość odpisu ulgi podatkowej przy rocznym rozliczeniu PIT.

Urząd Miejski gwarantuje również serwis instalacji przez okres 5 lat od daty montażu.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty, gdyż daje ona większą gwarancję zastosowania dobrej jakości paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz właściwego ich montażu jak równie nieodpłatnego serwisu w okresie 5 lat.