Współpraca proekologicznaW dniu 16.08.2021 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie rozpoczęły współpracę z Nadleśnictwem Józefów w ramach porozumienia proekologicznego podpisanego dnia 20.07.2021 r. pod hasłem "Spotkania z przyrodą - nie śmieć, zwiedzaj".

Podjęte działania maja na celu poszerzanie wiedzy na temat środowiska leśnego, rozwijania zachowań proekoloczignych, obcowania z przyrodą oraz kultury zachowania w lesie.

Podczas pierwszego spotkania zbieraliśmy śmieci na trasie Józefów - Fryszarka, Rezerwat Czartowe Pole. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią pracy, której celem było zadbanie o czystość lasu.

Podczas prowadzonej akcji towarzyszyli nam pracownicy nadleśnictwa Pan Kazimierz Oleszek i Pan Marcin Adamowicz. Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Pan Stanisław Nawrocki nagrodził uczestników upominkami. Spotkania z przyrodą będą odbywały się cyklicznie.

WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie
WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie
WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie WTZ w Józefowie