DKK Józefów

Jerzy Chociłowski
Talia niezwykłych postaci II RP

Talia niezwykłych postaci II RP Jerzego Chociłowskiego posiada ciekawą kompozycję. Autor w kolorach pełnej talii kart umieszcza życiorysy sławnych Polaków, którzy postawą i swą działalnością współtworzyli w kraju koloryt lat w dwudziestoleciu między wojnami. Uroczo położony pasjans przedstawia sylwetki wielu niezwykłych osobistości. Każdy kolor kart zawiera odrębną grupę ciekawych postaci. Piki to wielcy najbardziej oklaskiwani artyści, ulubieńcy widowni scen teatru czy estrady. Kiery to politycy i wojskowi. Kara - najbardziej poczytni w tym czasie pisarze, którzy po II wojnie zostali skazani na zapomnienie. Trefle – to ludzie sportu z wielkimi osiągnięciami na ważnych imprezach światowych. Tę niezwykłą talię uzupełniają życiorysy dwóch dżokerów, którymi są: Franciszek FiszerStefan Ossowiecki.

Autor we wstępie do utworu stwierdza: "Wybór wizerunków do tej talii oraz sposób ich przedstawienia są oczywiście subiektywne, lecz inaczej być nie mogło".

Uważny czytelnik zgodzi się jednak z tym, że takie ujęcie tematu daje rozległą wiedzę o historii Polski tamtego okresu i jest dowodem, że Polacy w kraju zniszczonym po okresie zaborów i wojnie potrafili tworzyć nową rzeczywistość. Mimo wiekowych zaniedbań w wielu dziedzinach w szybkim tempie osiągnięto wspaniałe rezultaty. Talia niezwykłych postaci II RP jest dowodem, że lata międzywojenne XX wieku przyniosły Polakom wiele sukcesów w kulturze, sporcie oraz budowaniu nowego ładu
w państwie.

Warto czytać Talię..., warto poznać wysiłki oraz osiągnięcia ludzi niezwykłych, których działalność przynosiła sławę krajowi na całym świecie.

Antonina Podolak
DKK w Józefowie