DKK Józefów

Skąd ta nagła zmiana?

Miasteczko Pagford ma swoje uroki.  Zdobi je brukowany rynek i wiekowe opactwo. Mieszkańcy żyją w przekonaniu, że tu jest im najlepiej. Dorośli pracują. Młodzież  chodzi do szkoły. Życie toczy się ustalonym porządkiem. I nagle wszystko się zmienia. Jeden ze znanych obywateli nagle umiera. Śmierć ta powoduje radykalne zmiany w życiu miasteczka . Teraz nikt tu nikomu nie ufa. Wszyscy wzajemnie się szpiegują. Nikt nikogo nie szanuje. Problemem numer jeden stają się wybory do rady miasta. Kandydatów jest wielu. Każdy z nich chce zdobyć stanowisko licząc na to, że przyniesie mu ono kolosalne profity. Żaden z kandydatów nie ma programu, w którym by określił jasno swoją pracę dla poprawy warunków życia w mieście. Nawet młodzież przystępuje do działania. Nowoczesne środki przekazu zostają wykorzystane do upublicznienia różnych, czasem bardzo drastycznych tajemnic z życia znanych osobistości. Wielu dotychczas szanowanych obywateli, czuje się zagrożonych. Boją się odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. Niektórzy ukradkiem pozbywają się przedmiotów, które są dowodem popełnionego przestępstwa. Inni w obliczu ujawnienia prawdy, popadają w chorobę. W wyniku podejrzeń i pomówień wszyscy prawie obywatele tracą dobre imię. Adoptowany syn pogrąża przybranego ojca. Żona, porządnego zdawałoby się człowieka, oskarża męża, córka matkę. Wśród młodzieży nie ma zrozumienia, przyjaźni. Wszyscy starają się zgnieść przeciwnika. Wielkim nieszczęściem dla ogółu są alkoholizm, narkotyki i prostytucja. Znieczulica i brak odpowiedzialności doprowadza do tragicznej śmierci dziecka i dorastającej dziewczyny.

Taki obraz życia w miasteczku rodzi wiele pytań. Czy w tym chaosie zwycięży dobro? Czy ludzie zmienią swe przekonania? Czy możliwa jest naprawa sytuacji? Czy mieszkańcy miasteczka dokonują "trafnego wyboru" i będą mogli żyć jeszcze spokojnie i bezpiecznie?

Powieść "Trafny wybór" prowokuje do dyskusji.

Antonina Podolak
DKK w Józefowie 

12 grudnia 2012 r. o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie  odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Dyskusja Literacka  Klubów Książki, zorganizowana przez Instytut Książki i Wydawnictwo Znak. Przedmiotem rozmowy była najnowsza powieść J. K. Rowling zatytułowana "Trafny wybór".

Spotkanie Klubu Książki  w Józefowie przebiegało w emocjonującej atmosferze. Jedni autorkę chwali za jej odwagę i umiejętność tworzenia wciągających narracji inni krytykowali "Trafny wybór", znajdując w powieści sądy i opinie o miasteczku przejaskrawione i trudne do przyjęcia jako rzeczywiste. Emocji nie sposób było uniknąć, ponieważ powieść Rowling porusza wiele bliskich nam problemów, z którymi stykamy się na co dzień. Dyskusja trwała 2 godziny. Ostatecznie uznaliśmy książkę za dobrze napisaną i wartą przeczytania.

Członkowie DKK w Józefowie o książce J. R. Rowling "Trafny wybór":

Powieść ma nowatorską konstrukcję. W mocny i bardzo wyrazisty sposób ukazuje obrazy współczesnej dewiacji, sięga do źródła patologii w rodzinie. Wnikliwie omawia ich genezę, przebieg i skutki. Przedstawia psychologiczne portrety małomiasteczkowego społeczeństwa.

Książka dotyka wielu ważnych społecznie problemów: przemoc domowa, narkotyki, seks nastolatków, pedofilia, wykorzystywanie seksualne swoich dzieci, wulgarny język w relacjach z rówieśnikami jak i rodzicami. Donosy na rodziców, zdrady małżeńskie, a na dodatek ten mały nieszczęśliwy chłopiec, który tragicznie kończy swoje trzy letnie życie.
Powinni przeczytać ją ci, co sprawują władzę, rodzice, nauczyciele, młodzież.
Książka wciąga, porusza, napisana świetnym stylem. Znajdziemy tu wnikliwą obserwacją ludzi i ich zachowań.

E. Jamroz
DKK w Józefowie