DKK Józefów

GUNTER WALLRAFF – "Z NOWEGO WSPANIAŁEGO ŚWIATA" REPORTAŻ

Zbiór reportaży "Z nowego wspaniałego świata" podaje nam materiały, które autor zdobył w wyniku niecodziennych obserwacji życia. Aby móc poczynić wiarygodne badania zjawisk w nowym społeczeństwie niemieckim, starannie zmieniał swój wygląd i tak upozorowany włączał się w egzystencję różnych grup społecznych. Jako bezdomny nocował na dworze lub w noclegowni. Pracował w piekarni. Ucharakteryzowany na Somalijczyka podróżował pociągiem pełnym kibiców. W firmie marketingowej stał się sprzedawcą oszustem. Wcielał się w swoich bohaterów całym sobą.

W czasie tych eksperymentów chciał sprawdzić jakie stosunki międzyludzkie obowiązują w niemieckim społeczeństwie w XXI w. Chodziło mu głównie o więzi braterstwa, o bezinteresowne współodczuwanie innym, chęć niesienia pomocy słabszym czy uważne pochylenie się nad drugim człowiekiem, zwłaszcza będącym w potrzebie. Rzeczywistość okazała się brutalna. Całe grupy społeczne hołdują własnemu wygodnictwu. Chęć zdobycia majątku jest celem życia, bez względu na krzywdę innych. Taka postawa rodzi obojętność na los i krzywdę drugiego człowieka. Fałsz, obłuda, niesprawiedliwość, przemoc i zastraszanie to metody działania. Tylko silny, podstępny, przebiegły osiągnie sukces. Słaby jest lekceważony, wykorzystany. W społeczeństwie brak współczucia dla bliźnich.

Książka "Z nowego wspaniałego świata" staje się apelem o ludzkie opamiętanie, przywrócenie godności wszystkim w społeczeństwie, a przede wszystkim o prawdę i sprawiedliwość w stosunkach międzyludzkich, o sprawiedliwe prawa dla każdego człowieka bez względu na kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie społeczne.

Antonina Podolak
DKK w Józefowie