DKK Józefów

Anna Kamińska
"Simona"

Tytuł utworu "Simona" oraz podtytuł "Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak" budzi wielkie zainteresowanie czytelnika. Do tego w uwagach "O książce" autorka podaje: "Historia Simony Kossak została oparta na faktach i dokumentach" oraz stwierdza "Chciałam napisać prawdę". Wobec tego czytelnik ma prawo przyjąć historię za prawdziwą i uwierzyć, że fakty, które ujęto w utworze są potwierdzone wiarygodnymi świadectwami. Materiały zostały zebrane z wielką starannością i pozwoliły autorce stworzyć przepiękną opowieść o niezwykłej kobiecie.

Główna bohaterka to Simona Kossak, spadkobierczyni po ojcu, dziadku i pradziadku sławnego nazwiska. Osobiście postać niezwykła. Śmiało wybrała, a następnie z uporem realizowała w życiu własne, bardzo oryginalne zamierzenia. W domu rodzinnym nie otrzymała wiele miłości rodzicielskiej. Być może ten fakt spowodował, że swe zainteresowania w dorosłym życiu skierowała na służbę przyrodzie. Zerwała stosunki z rodziną, opuściła miasto i na stałe zamieszkała w leśniczówce w środku Puszczy Białowieskiej w bardzo skromnych warunkach. Wiedzę zdobytą na uczelni wykorzystała by z pasją pracować wśród roślin i zwierząt. Z odwagą występowała w obronie przyrody. Jako naukowiec pasjonat w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju zoopsychologii. Realizując własne zamierzenia osiągnęła osobiste szczęście i zadowolenie a także społeczne uznanie.

Simona Kossak była postacią niezwykłą. Miała odwagę realizować swój własny model życia mimo trudnych warunków. Pokazała, że jest silną kobietą. Może być wzorem dla wielu, wskazać, jak osiągnąć sukces w życiu.

Przy ilustrowaniu książki wykorzystano liczne fotografie z życia bohaterki. Całość to niezwykle zajmujące dzieło.

Antonina Podolak
DKK w Józefowie