DKK Józefów

ADAM WAJRAK – "WILKI"

Adam Wajrak w książce pt. "Wilki" opowiada o własnych przygodach jakie spotkały go w czasie, kiedy prowadził badania naukowe w lasach Puszczy Białowieskiej. Tematem badań było tropienie wilków, najbardziej fascynujących drapieżników Europy. Sam autor przyznaje, że: "To była największa przygoda mojego życia! Chciałbym żeby się powtórzyła", a celem jego naukowych obserwacji było życie wilka w czasie, gdy jest on w niektórych rejonach źle traktowany. Sądy te nie są najnowsze. W przeszłości dochodziło do tego, że wilk był uważany wręcz za szkodnika i należało go tępić wszelkimi sposobami. Opracowywano specjalne programy do walki z populacją tego gatunku. Na szczęście ostatnie lata przyniosły zmianę w polityce łowieckiej w Polsce. Badania i obserwacje, które przedstawił A. Wajrak w swoim zbiorku, potwierdzają słuszność decyzji przyjaciół przyrody o ochronie wilka w naszych lasach.

Niektórzy przyrodnicy przewidują, że o ile nie zmieni się stosunek człowieka do przyrody, w ciągu najbliższych kilku dziesiątków lat, wiele gatunków zwierząt zniknie z powierzchni ziemi. Byłoby to niepowetowaną stratą. Wszak piękno przyrody zawiera się zarówno w ilości jak i różnorodności gatunków. Człowiek jako istota rozumna powinien rozważnie gospodarować zasobami naturalnymi. Postępować tak, by jego działania nie przyniosły nieodwracalnych szkód i zubożenia w świecie przyrody.

Książka Adama Wajraka propaguje mądre hasła dla działań człowieka w zakresie ochrony przyrody. Temat bardzo ważny dla dzisiejszego świata. Nie niszczmy bezmyślnie wszystkiego co nas otacza. Raz, że jest to piękne, dwa, że okazuje się również pożyteczne dla zachowania równowagi w otaczającym nas świecie.

Książka niezwykle pouczająca zarówno dla młodych jak i dorosłych czytelników.

Antonina Podolak
DKK w Józefowie