DYSKUSYJNY KLUB KSIˇŻKI
relacja ze spotkania


Kolejne spotkanie DKK odbyło się w czytelni MBP w Józefowie 29.03.2008 roku
W spotkaniu brało udział 8 osób. Tym razem dyskutowaliśmy o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.
Książki mistrza reportażu czytało 7 osób. Kapuściński wszystkich oczarował niezwykłym darem pisania w sposób prosty o trudnych i skomplikowanych sprawach. Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia najważniejszych informacji z życia i twórczości pisarza, który przejechał kawał świata, był wszędzie tam, gdzie inni bali się być. Wiele widział, wiele słyszał, a to, co zobaczył, usłyszał i zrozumiał, opisał trafnie, barwnie
i sugestywnie.
Urodził się 4 marca 1932 roku w Pińsku, na Polesiu. W latach 1952 - 1956 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował jako autor reportażu krajowych publikowanych w "Standarze Młodych", a następie pisywał korespondencje zagraniczne jako wysłannik PAP . Większość jego książek jest zapisem konfliktów Trzeciego  Świata. Reportaże afrykańskie i amerykańskie, a nawet bliskowschodnie pokazywały walkę o władzę: Czarne gwiazdy ,1963 , Gdyby cała Afryka ,1968,  Chrystus z karabinem na ramieniu ,1975, Wojna futbolowa ,Cesarz, 1977, Szachinszach ,1982 . Osobne miejsce w dorobku pisarza zajmuje tom notatek Lapidarium, 1990, reportaż o rozpadzie ZSRR, Imperium, 1993 i cykl wierszy Notes. Teksty te pokazują Ryszarda Kapuścińskiego nie tylko jako reportera i pisarza, ujawniają one jego budzącą podziw wiedzę fachową o dziejach
i kulturze regionów, do których podróżował.
Wszyscy członkowie klubu zgodzili się z opinią, że: Kapuściński opisuje nie tylko to, co widzi i słyszy, ale i to, co przeżyli jego rozmówcy. Umiał bowiem nie tylko obserwować, ale i słuchać, a także pytać. Rozmowy były dla niego bodaj najważniejszym źródłem informacji. Znajomość różnych języków, Kapuściński mówił po rosyjsku równie swobodnie jak po polsku, biegle posługiwał się hiszpańskim, angielskim, francuskim, portugalskim
i niemieckim zapewnia mu doskonały kontakt z ludźmi.
Jedna z Pań podzieliła się uwagą, że Kapuściński był niezwykłym pisarzem, ponieważ posiadał umiejętność zatrzymania się, refleksyjnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość mimo sławy i popularności był kimś normalnym, życzliwy ludziom i światu. Był po prostu - dobrym człowiekiem.
Uczestniczka naszego spotkania zafascynowana twórczością tego wybitnego reportażysty zacytowała jego poglądy na temat świata:
„Niesprawiedliwość świata się pogłębia. Rośnie przepaść między tymi, którym jest dobrze a tymi, którym jest bardzo źle. 267 panów ma roczne dochody takie jak w sumie połowa ludzkości. Z 6 miliardów ludzi na Ziemi aż dwie trzecie żyje w biedzie. Nie ma mechanizmów niwelujących te różnice. Wręcz przeciwnie, przepaść między bogatymi a biednymi stale rośnie. Nie widzę nadziei na poprawę. Choć z drugiej strony świat jest zupełnie nieprzewidywalny. W 1977 r. Kissinger, szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że musimy się pogodzić, że komunizm będzie trwał co najmniej sto lat. Nie przewidział,  że rozpad ZSRR rozpocznie się już za chwilę".
Na koniec zgodnie stwierdziliśmy, że książki Ryszarda Kapuścińskiego naprawdę warte są przeczytania, na pewno każdy z nas sięgnie po inne pozycje tego autora, których jeszcze nie czytał, a które polecali poszczególni członkowie klubu. Gorąco więc polecamy książki mistrza reportażu.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 25 kwietnia o godz. 15:00. Na spotkaniu podyskutujemy o książce Stefana Chwina "Złoty pelikan". Wszystkie chętne osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Nie wiesz jak spędzić piątkowe popołudnie, lubisz czytać i rozmawiać o przeczytanej lekturze PRZYJD¬ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.