Rekultywacja wysypiskaGminne składowisko odpadów służyło mieszkańcom przez długi czas, a jego pojemność pozwalała na użytkowanie przez kolejnych około 15 lat. Dalszą eksploatację zablokowały przepisy ustawowe, które jednocześnie wymusiły na gminie transport śmieci do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie w gminie Biłgoraj.

Samorząd starał się jeszcze wpłynąć na zmianę decyzji przez marszałka województwa lubelskiego, ale gdy te wysiłki nie przyniosły rezultatów, wysypisko trzeba było zamknąć i poddać rekultywacji. W 2019 roku został zrealizowany jej pierwszy etap, który obejmował: wykonanie 4 studzienek odgazowujących, zagęszczenie i ukształtowanie zewnętrznej czaszy składowiska, uformowanie odpadów oraz plantowanie terenu, które polegało na pokryciu śmieci warstwą słabo przepuszczalnej ziemi. Kolejny etap robót zakłada: położenie kolejnej warstwy, tym razem urodzajnego gruntu i zagospodarowanie miejsca po byłym wysypisko, które będzie polegać m.in. na: nasadzeniu roślinności, demontażu części betonowych płyt i wykonanie specjalnego "rowu wsiąkowego".

Rekultywacja wysypiska Rekultywacja wysypiska Rekultywacja wysypiska