Inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych

Inwestycje drogoweGmina Józefów skutecznie pozyskuje pieniądze na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Na przykład w 2019 roku otrzymała z budżetu państwa dotacje na modernizację dróg gminnych.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zostało wykorzystane na modernizację ulic – Biłgorajskiej i Wojska Polskiego.

Na ul. Biłgorajskiej drogowcy:

  • położyli nowy asfalt na 700-metrowym odcinku od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej
  • wykonali nową nawierzchnię na skrzyżowanie ulic: Krótkiej, Plac Wyzwolenia i Biłgorajskiej,
  • wybudowali nowy chodnik i wymienili kilkaset metrów krawężnika przy ul. Biłgorajskiej po stronie północnej,
  • wykonali 2 nowoczesne przejścia dla pieszych.

Prace na ul. Wojska Polskiego polegały na:

  • położeniu nowej asfaltowej nawierzchni od rynku do kościoła,
  • ułożeniu nowych krawężników i budowie chodnika od ul. Czesława Mużacza „Selima” do remizy strażackiej.
Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe  
Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe Inwestycje drogowe  

Inwestycje drogowe z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego w 2020 roku.

Fundusz Dróg Samorządowych

Inwestycje drogowe z FDSDofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 202 699,00 zł zostało wykorzystane na inwestycję "Przebudowę drogi gminnej nr 114960L ul. Batalionów Chłopskich w Józefowie", przy całkowitym koszcie kwalifikowanym zadania rzędu 405 398,92 zł.

Na ul. Batalionów Chłopskich drogowcy:

  • położyli nowy asfalt na ponad 770 metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. 29 Marca do drogi powiatowej nr 2950L Borowina -Hamernia,
  • wykonali płytowy próg zwalniający,
  • wykonali 1 nowoczesne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą 29 Marca
  • wykonali utwardzone obustronne pobocza z kruszywa.

W ramach przeprowadzonej przebudowy drogi gminnej powstał nowoczesny szlak komunikacyjny. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego, zmniejszyła się ilość unoszącego w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających z powodu wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy.

Inwestycje drogowe z FDS Inwestycje drogowe z FDS Inwestycje drogowe z FDS