Budowa RDPProjekt "Budowa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, nr. projektu RPLU.13.02.00-06-0047/16-00. Wartość projektu to 1 595 100,00zł, a kwota dofinansowania to 85% środków kwalifikowanych i wynosi 1 134 750,00 zł. W ramach projektu przewidziano: budowa 3 rodzinnych domów pomocy w Józefowie dla 24 osób, oraz zakup do nich wyposażenia. Inwestycja zlokalizowana jest na działce 16.1 przy stacji paliw SKR w Józefowie. Z dniem 20.07.2018 roku zrealizowano I etap budowy tj. trzy budynki są w stanie surowym zamkniętym, obecnie trwają prace instalatorskie. Inwestycja ma być oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Artykuły:

Logo