Mieszkańcy miasta i gminy Józefów mają jeszcze tylko kilka dni na uregulowanie pierwszych opłat śmieciowych. Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską opłaty za pierwszy kwartał, czyli miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, powinny trafić na konto gminy do 31 lipca.

Pieniądze można wpłacać do sołtysów lub do kasy Urzędu Miejskiego w Józefowie lub za pomocą bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Józefowie PBS Zamość O/Józefów 13 9644 1033 2007 3300 1401 0001.

Władze gminy przypominają, że opłaty śmieciowe są naliczane według liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Jeśli zamieszkuje je jedna osoba, która segreguje odpady, stawka za miesiąc wynosi 8 złotych, czyli za kwartał 24 złote. W przypadku gospodarstw wieloosobowych opłata wynosi 16 złotych miesięcznie, czyli 48 złotych kwartalnie. Za odbiór śmieci niesegregowanych w gospodarstwach jednoosobowych trzeba zapłacić 16 złotych miesięcznie (48 za kwartał), a w wieloosobowych 32 złote (96 złotych kwartalnie).

Termin wnoszenia opłat śmieciowych za czwarty kwartał tego roku został wyznaczony na 31 października.


Każdy z nas wie, jak ważne jest segregowanie odpadów. Ale czy wszyscy wiemy,  co gdzie  wrzucać? Tu znajdziesz podpowiedź!

Pojemnik biały

Pojemnik biały

 

Pojemnik czerwony

Pojemnik czerwony

 

Pojemnik niebieski

Pojemnik niebieski

 

Pojemnik zielony

Pojemnik zielony

 

Pojemnik zółty

Pojemnik żółty