Mieszkańcy miasta i gminy Józefów mają jeszcze tylko kilka dni na uregulowanie pierwszych opłat śmieciowych. Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską opłaty za pierwszy kwartał, czyli miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, powinny trafić na konto gminy do 31 lipca.

Pieniądze można wpłacać do sołtysów lub do kasy Urzędu Miejskiego w Józefowie lub za pomocą bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Józefowie PBS Zamość O/Józefów 13 9644 1033 2007 3300 1401 0001.

Władze gminy przypominają, że opłaty śmieciowe są naliczane według liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Jeśli zamieszkuje je jedna osoba, która segreguje odpady, stawka za miesiąc wynosi 8 złotych, czyli za kwartał 24 złote. W przypadku gospodarstw wieloosobowych opłata wynosi 16 złotych miesięcznie, czyli 48 złotych kwartalnie. Za odbiór śmieci niesegregowanych w gospodarstwach jednoosobowych trzeba zapłacić 16 złotych miesięcznie (48 za kwartał), a w wieloosobowych 32 złote (96 złotych kwartalnie).

Termin wnoszenia opłat śmieciowych za czwarty kwartał tego roku został wyznaczony na 31 października.