Gminny Klub Dziecięcy KajtekBurmistrz Józefowa ogłasza nabór rodziców, pełnoprawnych opiekunów dzieci w wieku od  1 roku życia do 3 lat chcących oddać dziecko do Gminnego Klubu Dziecięcego "Kajtek" w Józefowie zlokalizowanego przy ulicy Broniewskiego 10 (budynek Przedszkola Miejskiego w Józefowie). Nabór uczestników projektu trwa od 25 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.

Od 1 września 2019 r. zostanie uruchomiony Gminny Klub Dziecięcy "Kajtek", w których miejsce znajdzie 13 dzieci. W klubie prowadzone będą zróżnicowane zabawy mające na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka, m.in. ruchowe, plastyczne, umuzykalniające, konstrukcyjno-manipulacyjne czy dydaktyczne. Wykorzystywane będą różne formy, metody, tematy pracy dostosowane do umiejętności maluchów. Pobyt dzieckaw klubie jest bezpłatny.

Poniżej w załącznikach znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, deklarację uczestnictwa oraz pozostałe formularze zgłoszeniowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 68 78 133 wew. 66 lub w pok. Nr 15 w Urzędzie Miejskim w Józefowie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie pok. nr 15 (piętro) oraz Gminnym Klubie Dziecięcym "Kajtek" w Józefowie (budynek Przedszkola Miejskiego w Józefowie).

Załączniki:

Gminny Klub Dziecięcy Kajtek