Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy, Mieszkańcy Gminy Józefów

Podjęte zostały działania prowadzące do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN] dla Gminy Józefów, zwracam się więc z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym z ekspertem opracowującym przy naszym współudziale powyższy dokument dr Tadeuszem Zakrzewskim. Opracowanie i wdrożenie PGN polegać będzie na redukcji emisji CO2 i zdefiniowaniu konkretnych działań, które podjąć powinny władze gminy, przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Opracowanie PGN i ujęcie w nim przewidywanych zadań inwestycyjnych zarówno przez samorząd jak i poszczególnych przedsiębiorców będzie podstawą przy wnioskowaniu o dotacje dla zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii (wiatraki, panele fotowoltaiczne, zagospodarowanie biomasy, pompy ciepła itp.) oraz innych inwestycji ograniczających zużycie energii. Szczegółowe zasady opracowania PGN, jego zadań oraz finansowania dla poszczególnych zakresów prac w ramach Programu omówione zostaną na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są proszeni o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej mocy zainstalowanej energii cieplnej i elektrycznej oraz rodzaju stosowanych paliw oraz ich roczne zużycie. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i służy jedynie do pozyskania informacji w celu przygotowania prognozy rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.

Z poważaniem
Burmistrz Józefowa Roman Dziura

Załącznik:

PDFANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PDF).

WORDANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (WORD).

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety na potrzeby opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgromadzone dane będą traktowane jako dane poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania ww. dokumentu.