Konsultacje społeczneBurmistrz Józefowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Józefów na lata 2017-2023. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie (ul. Kościuszki 37).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji. W jego trakcie będzie istniała również możliwość zgłoszenia projektu/przedsięwzięcia do LPR.

Po spotkaniu, o godzinie 13.30 (13 kwietnia 2017 r.) zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spacer badawczy po wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalający na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz ewentualnego włączenie do LPR wcześniej nieprzewidzianych kierunków działań.