Mieszkańcy Gminy Józefów

Konsultacje społeczneUprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Gminy zostało umieszczone obwieszczenie Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" w ramach inicjatywy "Aktywne Roztocze" do 2023 roku oraz możliwości składania uwag i wniosków zgodnie z ww. obwieszczeniem.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura

Załączniki: