Mieszkańcy gminy Józefów

Dotyczy "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów"

Konsultacje społeczneStosownie do prowadzonych prac nad opracowaniem "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" informuję, że dokument został udostępniony do konsultacji społecznej.

Osoby zainteresowane planem mogą zapoznać się z jego treścią w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Józefowie przy ul. Kościuszki 37 w godzinach pracy urzędu w terminie do 6 października 2015 r.

Z poważaniem
Burmistrz Józefowa
Roman Dziura