Będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Samsonówce i Majdanie Nepryskim oraz rozbudowa oczyszczalni w Siedliskach. Na te dwa zadania Gmina Józefów otrzyma pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Wniosek o przyznanie dofinansowania jest na liście projektów, zaakceptowanych do realizacji, ogłoszonej w poniedziałek 25 października.

Dotacja na kanalizację i oczyszczalnię przyznanaSegmentowa oczyszczalnia w Siedliskach to nowy obiekt, którego budowa zakończyła się w 2020 roku. - Nasze ówczesne potrzeby i możliwości finansowe pozwoliły na postawienie dwóch modułów, a teraz chcemy podłączyć do gminnej sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców z Samsonówki i Majdanu Nepryskiego. By było to możliwe trzeba zwiększyć moce przerobowe oczyszczalni, w której chcemy dostawić dwa kolejne segmenty. W ten sposób ilość ścieków, odbieranych w Siedliskach zwiększy się dwukrotnie - zapowiada Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Po zakończeniu planowanej teraz inwestycji w Siedliskach, oprócz obecnych, do sieci kanalizacyjnej będą się mogli już podłączyć wszyscy mieszkańcy Samsonówki i większość odbiorców w Majdanie Nepryskim. Łącznie powstanie około 10 kilometrów sieci z przyłączami.

Szacuje się, że budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni mogą kosztować około 8.5 miliona złotych z czego prawie 7 milionów 800 tysięcy złotych będzie stanowić dotacja z "Polskiego ładu".

Przetarg na wykonanie robót powinien być ogłoszony w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania promesy, potwierdzającej przyznanie dotacji, ale Burmistrz Roman Dziura nie ukrywa, że gmina chce to zrobić jeszcze w tym roku.

W pierwszym naborze wniosków o wsparcie z programu "Polski ład" józefowski samorząd starał się również o dotację na modernizację lokalnych dróg, ale ta propozycja nie została zaakceptowana do dofinansowania. - Nie oznacza to, że rezygnujemy z tego zadania. Ten sam wniosek prawdopodobnie złożymy w drugim naborze, ale na razie czekamy na informacje o warunkach udziału w nim - zapowiada Burmistrz Dziura.

Szacuje się, że modernizacja kilkudziesięciu kilometrów dróg, w tym większości ulic w mieście, może kosztować około 16 milionów złotych. Według zasad, obowiązujących w pierwszym naborze wniosków o pomoc z programu "Polski ład", na takie zadania samorząd może otrzymać pieniądze na pokrycie do 90 procent kosztów.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu