Zaproszenie na uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" walczących na Ziemi Józefowskiej.

Zaproszenie na uroczystość patriotyczno-religijnąUroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę, 26 września. O godzinie 9-ej zostanie odprawiona Msza Św. polowa koncelebrowana przez ks. dr Pawła Bartoszewskiego - wnuka Konrada Bartoszewskiego ps. Wir - duszpasterza Kościoła rektoralnego pw. św. Judy Tadeusza Lublinie, ks. Zenona Mrugałę proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie i ks. Waldemara Kostrubca proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łukowej. Msza Św. będzie odprawiona w intencji Żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" walczących na Ziemi Józefowskiej.

Następnie organizatorzy - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i ŚZŻAK Koło Rejonowe w Józefowie - dokonają oficjalnego powitania uczestników Uroczystości.

W dalszej części Uroczystości nastąpi odsłonięcie Upamiętnienia i przemówienia okolicznościowe. Ceremoniał wojskowy, w tym Apel poległych zostanie dokonany przez Żołnierzy 25 Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty im. mjr. Stanisława Prusa ps. "Adam". Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców i wiązanek. Po zakończeniu Uroczystości organizatorzy zapraszają na żołnierski poczęstunek.

Odsłonięcie Upamiętnienia wpisuje się w bogatą działalność Koła Rejonowego ŚZŻAK w Józefowie. Aby zachować pamięć o wydarzeniach, miejscach i osobach koło ŚZŻAK podejmuje szereg działań. W listopadzie 2012 r. odsłonięto i poświęcono Tablice upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Józefów na murze kościoła Parafialnego w Józefowie. Członkowie Koła ŚZŻAK, jak też członkowie Stowarzyszenia Wychowanków LO w Józefowie opracowali wykaz poległych i pomordowanych, zbierali datki na wykonanie tablic, następnie zlecili i sfinansowali wykonanie tablic na murze kościelnym. 02.06.2013 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy ufundowanej przez ŚZŻAK i społeczeństwo Józefowa upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych z terenu gminy Józefów. Na tablicy upamiętniono: Krystiana Herca ps. "Hel", "Tarzan", Stefana Horodelskiego ps."Es", Franciszka Lala ps. "Słowik", Ignacego Pytera i Stanisława Szklarza ps." Zawisza". W tym dniu również przy ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Józefów w sąsiedztwie tzw. dębu papieskiego noszącego imię por. Konrada Bartoszewskiego ps. "Wir" zostały posadzone dęby poświęcone pamięci organizatorów zbrojnego podziemia w Józefowie. Przy wysadzonych dębach została zamontowana Tablica informacyjna prezentująca sylwetki dowódców partyzanckich z Józefowa. W latach 2013 - 2014 wspierano odtworzenie, remont i renowację obiektów – obelisków powstałych w roku 1974 a upamiętniających miejsca ważniejszych wydarzeń z okresu II wojny światowej na terenie Gminy Józefów. Pracami objęto 12 obiektów z kamienia murowego wapiennego położonych w różnych miejscach Puszczy Solskiej.

Odsłonięcie Upamiętnienia Żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" walczących na Ziemi Józefowskiej jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy związanej z opracowaniem wykazu, zawierającego Imiona i Nazwiska, osób walczących w w/w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i II Konspiracji. Czas upływa i odchodzą od nas ostatni kombatanci, świadkowie tragicznych wydarzeń lat II wojny światowej.

Upamiętnienie ma na celu zachowanie pamięci, wyróżnienie i rozpowszechnienie informacji o bohaterach Ziemi Józefowskiej w świadomości mieszkańców i osób odwiedzających Roztocze i Puszczę Solską. Lasy Roztocza i Puszczy Solskiej są uświęcone krwią wielu bohaterów II wojny światowej i II Konspiracji. Upamiętnienie ma formę kamienia wapiennego z płytą główną/informacyjną wykonaną z granitu oraz 2 tablic bocznych z imiennymi wykazami członków AK, DSZ i WiN. Upamiętnienie zlokalizowane jest w lasach Puszczy Solskiej, w miejscu dawnej osady Fryszarka. Lasy były dla partyzantów domem, schronieniem a dla wielu miejscem wiecznego spoczynku.

Termin odsłonięcia Upamiętnienia nie jest przypadkowy. 27 września przypada 82 rocznica utworzenia Służby Zwycięstwa Polski (SZP) struktury, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu, tajnej struktury państwa polskiego, istniejącej w czasie II wojny światowej podległej Rządowi RP na uchodźstwie. Był to system władz państwowych, działający w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRR.

Andrzej Wojtyło - Prezes ŚZŻAK koło terenowe w Józefowie

Zaproszenie na uroczystość patriotyczno-religijną