EnależnościZa pośrednictwem przedmiotowego systemu mieszkańcy mają dostęp do swoich zobowiązań wobec gminy, np. kwota podatku czy opłaty (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami). Po zarejestrowaniu mieszkańcy mają możliwość dokonywania wpłat on-line (przez internet) za wyżej wymienione opłaty z uwzględnieniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać przelewów lub przygotować gotowy blankiet do baku lub innego punktu wpłat, np. na poczcie.

Serwis udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego podatku lub opłaty, a w przypadku decyzji podatkowych umożliwia pobranie ich kopii w postaci pliku PDF.

Serwis dostępy pod tym adresem: https://umjozefow.ejst.pl

Zapraszamy do rejestracji.