Mieszkańcy gminy Józefów powinni pamiętać, że od 1 stycznia obowiązują nowe stawki opłat śmieciowych. Jeśli właściciel danej nieruchomości nie oddaje odpadów biodegradowalnych tylko gromadzi je na indywidualnym kompostowniku stawka ta wynosi 13 złotych od osoby, a w przypadku braku kompostownika - 15 złotych.

Deklaracje i opłaty śmiecioweWysokość opłaty jest naliczana na podstawie liczby osób zamieszkującą daną nieruchomość, podanej w dotychczas złożonej deklaracji śmieciowej. Właściciele nieruchomości, którzy mają kompostownik, ale jeszcze tego nie zgłosili, by korzystać z ulgi muszą złożyć nową deklarację.

Taki dokument trzeba złożyć także w przypadku zmiany liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość, na przykład w związku z urodzeniem dziecka, powrotu z zagranicy czy zmiany miejsca zamieszkania.

Wzór deklaracji można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Józefowie albo pobrać ze strony internetowej, gdzie jest już dostępny także harmonogram odbioru śmieci w 2021 roku. W tym miesiącu zbiórka rozpocznie się w poniedziałek 11 stycznia i potrwa do końca tygodnia.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu