Fundusz Dróg Samorządowych

Inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych  oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

Inwestycje drogowe z FDSGmina Józefów również w 2020 roku skutecznie pozyskuje pieniądze na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, otrzymała z budżetu państwa dotacje na przebudowę drogi gminnej.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 202 699,00 zł zostało wykorzystane na inwestycję "Przebudowę drogi gminnej nr 114960L ul. Batalionów Chłopskich w Józefowie".

Na ul. Batalionów Chłopskich drogowcy:

  • położyli nowy asfalt na ponad 770 metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. 29 Marca do drogi powiatowej nr 2950L Borowina - Hamernia,
  • wykonali płytowy próg zwalniający,
  • wykonali 1 nowoczesne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą 29 Marca,
  • wykonali utwardzone obustronne pobocza z kruszywa.

Ponadto Gmina Józefów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskała na wkład własny do tej inwestycji kwotę 202 699,92 zł przy całkowitym koszcie kwalifikowanym zadania rzędu 405 398,92 zł.

Inwestycje drogowe z FDS Inwestycje drogowe z FDS Inwestycje drogowe z FDS