W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, związanej z rozprzestrzenianiem Coronavirusa, Urząd Miejski w Józefowie wznawia:

1. Dostarczanie posiłków, artykułów spożywczych, artykułów higieny osobistej i leków do miejsca zamieszkania.
2. Osoby zainteresowane zgłaszają telefonicznie potrzeby w w/w zakresie do MOPS w Józefowie 84 6878 398 lub do Urzędu Miejskiego w Józefowie 84 6878 133.
3. Posiłki dla osób które kwalifikują się do świadczeń pomocy społecznej:

  • 792 zł brutto na osobę w rodzinie,
  • 1051,50 zł brutto dla osoby samotnie gospodarującej,

sfinansuje MOPS , natomiast w przypadku mieszkańców  z dochodem wyższym niż w/w kryterium, będą one realizowane na ich koszt (zupa + II danie - 10 zł).