DProcedury bezpieczeństwayrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskkim przedstawia procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ obowiązujące w szkole oraz w oddziałach przedszkolnych w okresie pandemi COVID-19 od 01.09.2020 r.

 

Załączniki: