Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte przedszkolaki wraz z Rodzicami na spotkania adaptacyjne, które odbędą się 28 i 31 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00  w naszym oddziale przedszkolnym.

Spotkanie adaptacyjneCelem zajęć  jest wspieranie maluchów w bezstresowym wkroczeniu w świat grupy przedszkolnej, stwarzanie warunków sprzyjających budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku.

Spotkania odbędą się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego określonego przez MEN, GIS i MZ. W związku z tym w zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci i opiekunowie zdrowi, którzy nie mieli kontaktu z osobami zakażonymi.

Rodzice zobowiązani są do osłony ust i nosa, posiadania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk przy wejściu  oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 2 m.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dynamiką zachorowań na COVID-19, terminy mogą ulec zmianie lub zajęcia mogą zostać odwołane.