Innowacja metodyczno-organizacyjnaW roku szk. 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim była realizowana w klasie II innowacja metodyczno-organizacyjna "Planeta ortografii" z wykorzystaniem programu Insta.Ling oraz bitów ortograficznych.

Działania objęte innowacją zostały wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie z wykorzystaniem programu Insta.Ling w XIII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół oraz bitów ortograficznych, według pomysłu Magdaleny Sabik, a przygotowanych specjalnie dla  uczniów przez autorkę i realizatorkę innowacji p. Beatę Harasiuk.

Innowacja miała na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii. Zostali nią objęci uczniowie klasy II w roku szk. 2019/2020, a w roku 2020/2021 ci sami uczniowie tylko już w klasie III. Skąd tytuł innowacji? Otóż od klasy I uczniowie są odkrywcami. Ciągle odkrywają coś nowego z podręcznikiem "Elementarz odkrywców". Dlaczego więc nie mogli odkryć i planety ortografii! Cele innowacji były realizowane poprzez zabawę dydaktyczną, która wykorzystuje i rozwija procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Stosowanie programu Insta.Ling oraz bitów w nauczaniu ortografii spowodowało, że uczniowie wielokrotnie obcowali z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Pomysłowo zilustrowane bity dostarczyły dzieciom wielu bodźców. Sprzyjały rozwijaniu pamięci oraz wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania i czytania.

Uczniowie, którzy opanowują materiał głównie wzrokowo – uczyli się poprzez zapamiętywanie bitów. Ci, którzy wolą uczyć się słuchając, zapamiętywali rymowany wierszyk, który utrwalali poprzez pisemne wypełnianie kart zawierających tekst z lukami. Efekty innowacji po pierwszym roku realizacji: zdobycie umiejętności obsługi programu Insta.Ling i wykonywania zaplanowanych w nim ćwiczeń, tworzenie krzyżówek ortograficznych przez uczniów z wykorzystaniem opracowanych wyrazów, tworzenie "Banku wyrazów", opanowanie pisowni ortograficznej wybranych grup wyrazów związanych z realizowanymi blokami tematycznymi, utworzenie 51 bitów ortograficznych, napisanie 17 dyktand, wyodrębnienie klasowego mistrza ortografii w każdym miesiącu: październik: Magdalena Chodara, listopad: Hanna Hanys, grudzień: Karina GresztaHanna Hanys, styczeń: Hanna Hanys, luty: Hanna Hanys.

Podczas kształcenia na odległość uczniowie wykonywali ćwiczenia w programie Insta.Ling. Na zakończenie klasy II wyodrębniono klasowego mistrza ortografii. Została nim Hania Hanys. Sukcesem było też uzyskanie Certyfikatu Jakości Kształcenia Ortografii Języka Polskiego w ogólnopolskim programie Insta.Ling dla szkół. Po wakacjach nowy rok szkolny i kolejny etap realizacji innowacji w klasie III.

Planeta ortografii Planeta ortografii Planeta ortografii
Planeta ortografii Planeta ortografii Planeta ortografii