Nauczanie zdalneDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie szkoły do 24 maja 2020 r.

Zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie  się  zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego 2020 roku.

Załączniki: