Informacja o ograniczeniu funkcjonowania szkołyDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie szkoły do 26 kwietnia 2020 r.

Zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.