Ograniczenie funkcjonowaniaDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami ogranicza się funkcjonowanie szkoły w dniach 12 marca 2020r do 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.