Lekcje z TemidąW dniach 27-28 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przeprowadzono Lekcje z Temidą. Były to zajęcia zorganizowane w klasach VI-VIII podczas których kształtowano i umacniano szacunek do prawa oraz promowano postawy pro obywatelskie.

Lekcje przeprowadziła Pani MałgorzataHulak, po 2 godziny lekcyjne dla każdej klasy. "Lekcje z Temidą" to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na pierwszej lekcji uczniowie dowiedzieli się min.: dlaczego ludzie stworzyli prawo? Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić? Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa? Jakie prawa ma konsument? Na drugiej lekcji omawiano odpowiedzialność za treści publikowane w internecie. Po zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali upominki. Szkolnym koordynatorem programu był Krzysztof Król.