Warsztaty preorientacji zawodowejUczniowie klas ósmych z wychowawczynią panią Dagmarą Buczyńską–Chodara i doradcą zawodowym Eweliną Skałecką mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W środę 5 lutego mogli "z bliska" zobaczyć, jak wygląda nauka konkretnego zawodu. Warsztaty miały na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, przybliżenie placówki, ale przede wszystkim zapoznanie uczniów z możliwościami dalszego kształcenia zawodowego. Uczniowie wzięli udział w warsztatach modowych, handlowych, mechanicznych, organizacji reklamy, kelnerskich, gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich i fryzjerskich. Była to doskonała okazja, by w praktyce zobaczyć, jak wygląda nauka konkretnego zawodu. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać specyfikę poszczególnych zawodów, ale także sprawdzić własne umiejętności w kierunkach kształcenia oferowanych przez ZSZ i O w Biłgoraju.

Więcej informacji o szkole i warsztatach pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/zsziobilgoraj

Warsztaty preorientacji zawodowej Warsztaty preorientacji zawodowej Warsztaty preorientacji zawodowej