DRODZY RODZICE!

Zapisy do szkołyDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że od 11.02.2020 r. do 26.02.2020 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

DZIECI Z OBWODU PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:
ZGŁOSZENIA - dziecko przyjęte jest z urzędu - złożenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.   
ZGŁOSZENIE - do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

DZIECI SPOZA OBWODU PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:
WNIOSKU - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
WNIOSEK - należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminarz rekrutacji i postępowania uzupełniającego dla uczniów spoza obwodu: określa Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Józefowa z dnia 23 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Maria Rysztak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim